#homeaccentsOK podmienky propagácie

Veľmi si vážime, ak uverejňujete fotografie s produktmi Home Accents na Facebooku a / alebo Instagrame. Na zdieľanie a zverejnenie fotografií potrebujeme váš súhlas. Udelením súhlasu súhlasíte s nasledujúcim:

  • Fotografiu, ktorú zdieľate s @home_accents_com, #homeaccentsOK alebo #homeaccents vlastníte iba vy;
  • Spoločnosti Home Accent udeľujete právo na použitie obsahu v digitálnej komunikácii. Pre tento účel neexistujú žiadne obmedzenia;
  • Spoločnosť Home Accents vyvinie primerané úsilie, aby vás uviedla ako autora a označila váš účet na Instagrame alebo Facebooku, ale nie je to povinné.

Predtým, ako použijeme vašu fotografiu, vás prostredníctvom odpovede na Instagrame požiadame, aby ste vyjadrili súhlas s vyššie uvedenými podmienkami propagácie. Stačí, keď odpoviete #homeaccentsOK.