Môžete mi poslať náhradu za výrobok zakúpený v Action, ktorý nie je v poriadku?

Nevieme vám pomôcť zaslaním náhradného výrobku. Výrobok spolu s dokladom o kúpe môžete zaniesť späť do predajne.

New items